Skiaker ønsker å gå av som sjef på Jåttå

Generalløytnant Thorstein Skiaker som er sjef for Fellesoperativthovedkvarter og director for Natos Joint Warfare Centre på Jåttå iStavanger, har søkt Kongen i statsråd om avskjed fra stillingen.