Minesøk uten risiko for tap av liv og skip

En ny selvstyrende undervannsfarkost for søk etter miner ble onsdagdemonstrert for første gang i Talgjefjorden i Ryfylke.