PST kartlegger utenlandske studenter

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frykter at utenlandske studenter i Norge skal bidra til utvikling av masseødeleggelsesvåpen og forsøker nå å kartlegge studentene.