- Kjønnsdiskusjon en kvinnefornærmelse

Rollen som tronarving er ikke en større belastning for en jente enn for en gutt. Det slår kjønnsforsker Harriet Bjerrum Nielsen fast.