Dødeligheten blant nyfødte halvert siden 1970-årene