• US Departement

Ikke drøftet i Norge

Planer om en amerikansk militæraksjon i Oslo i 2003 for å gripe mulla Krekar ble aldri drøftet eller tatt opp med det norske Forsvarsdepartmentet.