Ingen fosterfamilier med ikke-vestlig bakgrunn

Fosterbarn bør plasseres i familier med samme kultur og religion, sier levekår-politiker Mubarak Ali. Men fosterhjems-tjenesten i Stavanger har ingen ikke-vestlige familier i sin «bank» over fosterforeldre.