Rettsmekling løser 7 av 10 konflikter

En konflikt mellom to parter kan i dag løses enklere, raskere og billigere gjennom rettsmekling.