Vil ha pensjonsgrense i helseforetak

— Lederne i de statlige helseforetakene bør få maks 450.000 kroner i pensjon, på linje med andre statsansatte, mener stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).