Mindretall vil ha private pensjonsfond

Deler av kommisjonen vil ha deler av Folketrygden i private investeringsfond.