Alkoholikere kan trekke fra utgifter til tørrlegging

Nytt av året er at alkoholikere kan trekke fra utgifter til tørrlegging. Fradraget kan også gis for tidligere års behandling.