Klimagassutslipp økte kraftig i 2003

Utslippene av klimagass økte med 1,1 millioner tonn i 2003. Det er en økning på 2 prosent, og tilsvarer alene utslippene fra ett av de planlagte gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).