Innvandrere får gi blod

I løpet av våren blir de strenge reglene for blodgivning endretslik at alle kan bli blodgiver, uansett hvor en er født.