Haukelibanen ikke lønnsom

Det er svært lite sannsynlig at det er mulig å oppnå bedriftsøkonomisk lønnsomhet for et jernbaneprosjekt Oslo-Haugesund-Bergen, viser nye beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI).