- Viktigst at tomtefesterne får visshet

Tomtefestere får nå avklart til hvilke vilkår de kan kjøpe tomten de bor på.