Våpentyveriet er oppklart

To erkjenner straffskyld etter våpentyveriet på Jørstadmoen, flereav de siktede skal ha tilknytning til naziorganisasjon. Fremdelesuklart om tyveriet var bestilt.