Støvsuger Sjøforsvarets bakgård

BERGEN: Oppryddingsarbeidene på Haakonsvern er foreløpig kalkulert til å koste 129 millioner kroner. Prosjektet og prislappen er egnet til å gi havnesjefer og industrieiere søvnløse netter.