• Lyngbrannen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag har spredt seg til bebyggelse og er ute av kontroll. Mellom 80 og 100 bygninger står i fare for å bli tatt av flammene. Ove Magne Ribskog, Scanpix

Lyngbrann i Nord-Trøndelag ute av kontroll

Lyngbrannen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag har spredt seg til bebyggelse og er ute av kontroll. Mellom 80 og 100 bygninger står i fare for å bli tatt av flammene.