Fylkeskommunen skal bort

Jens Stoltenberg vil legge ned fylkeskommunene. Fylkesordfører Roald Bergsaker regner med at det er et faktum om fire år.