Lederen for 22-juligruppen fikk nazi-propaganda i posten

Trond Henry Blattmann, som leder den nasjonale støttegruppen etter 22. julihendelsene, raser etter å ha fått en løpeseddel fra Den nordiske motstandsbevegelsen i postkassen.