Press for billig bensin

Et stort flertall på Stortinget er klar for å kutte bensinavgiftene. Prisen skal ned med minst 50 øre.