Kriminalsjefen avviser kritikken

Kriminalsjef Arne Pedersen avviser kritiken fra Bjørn Tvete-Berger om at politiet var for sendrektige i starten. Det ville vært helt galt å gå ut på et tidligere tidspunkt og si at dette kunne være en kriminalsak. Vi hadde ingen indikasjoner på at noe kriminelt hadde skjedd, sier Pedersen.