SV utfordrer Stoltenberg

Kristin Halvorsen utfordret Arbeiderpartiettil å legge om politikken da hun fredag kveld åpnet landsstyremøteti Sosialistisk Venstreparti.