Kommunene får 4 milliarder mer neste år

Kommunene får 4 milliarder kroner i økte bevilgninger neste år, framgår av kommuneøkonomiproposisjonen som regjeringen la fram i dag. Det innebærer at kommunene må kutte virksomhet for 2 milliarder neste år.