Vurderer sanksjoner mot trege småbåteiere

Småbåtregisteret har nå registrert om lag 80 prosent av alle registreringspliktige fritidsbåter i landet. Toll— og avgiftsdirektoratet vurderer sanksjoner for å hanke inn etternølerne.