Vitnet for medtatt til avhør

Politiets førstehåndsvitne til Torshov-drapet er for medtatt til å la seg avhøre. Politiet konsentrerer seg om Oslos narkomiljø.