Sykefraværet må ned

NHO har bestilt en undersøkelse som konkluderer med at sykefraværet koster 47 milliarder kroner i året. Utgiftene har steget år for år, trass i samarbeid mellom LO og NHO for å redusere fraværet.