Liten tvil om menneskeskapt klimaendring

Det er ikke lenger tvil om at det foregår en klimaendring, og at den er menneskeskapt, konstaterer norske forskere.