Ser alvorlig på nesten-ulykke

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen ser svært alvorlig på at to tog nesten kolliderte på Hamar søndag.