Må vurdere å slå sammen flyplasser

Man må tore å ta diskusjonen om å slå sammen kortbaneflyplasser i distrikts-Norge, mener lederen i Stortingets samferdselskomitÂe Oddvard Nilsen (H).