Muslimsk ungdom gode rollemodeller

Muslimsk ungdom kan virke som gode modeller for andre når de sier nei til alkohol, mener forsker Willy Pedersen.