Ble ikke brukt til kjøttbenmel

Saueskrotter fra besetninger med scrapesjuke og dyr fra kontaktbesetninger ble aldri brukt i produk— sjonen av kjøttbenmel.