Frp-suspensjon dundrende ugyldig

Domstolene må prøve denne saken. Saksbehandlingen har vært slett og vedtakene om å suspendere og ekskludere medlemmer i Oslo Fremskrittsparti må kjennes dundrende ugyldig. Sentralstyret har verken oppfylt vanlige rettslige garantier eller egne regler for slike saker.