Horne hører på kritikerne i forslag til felles likestillingslov

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) dropper flere av de mest kontroversielle punktene i forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Likestillingsminister Solveig Horne snur og sørger for at kvinner får forrang foran menn i lovens formålsparagraf. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) var blant flere faginstanser som mente forslaget ville svekke kvinners vern mot diskriminering.

I forslaget blir de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene: likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering, erstattet av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

Nå snur Horne på noen sentrale punkter og sørger for at kvinner får prioritet foran menn i lovens formålsparagraf, skriver Dagbladet.

Styrker vernet

– Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt. Samtidig fikk vi veldig mye motstand, og derfor la vi kvinner inn igjen. Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer Horne til avisen.

Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.

Lovforslaget åpner for positiv særbehandling av menn i arbeidslivet, på lik linje med kvinner i dag. Det betyr at arbeidsgivere for eksempel skal kunne oppfordre menn til å søke på jobb i kvinnedominerte yrker. Det legges også opp til en styrking av diskrimineringsvernet i utdanningssektoren, noe som betyr at lærere for eksempel ikke kan snakke nedsettende om religiøse grupper eller homofile.

Kritisk ombud

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er glad for at loven ikke blir kjønnsnøytral, men er kritisk til at redegjørelsesplikten arbeidsgivere til nå har hatt om likestillingsarbeid, foreslås fjernet.

Likestillingsombudet stiller seg bak tiltak som fremmer kjønnsbalanse i arbeidslivet.

– Det er veldig positivt at forslaget fremmer at menn også kan særbehandles. Vi ser at det er stor mangel på menn på flere yrkesarenaer hvor det er viktig å ha en kjønnsbalanse, for eksempel i helsevesenet. Det kan gi bedre service, bedre brukerrettet hjelp, og gjøre det mer attraktivt.

(©NTB)

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Korvetten AS begjært konkurs

  2. 38-åring tiltalt for vold mot gutt etter ring-på-spring

  3. Fikk sparken i Dalane Kraft etter at han varslet NVE om et sikkerhetsproblem

  4. Russisk gass fyrer opp Tyskland

  5. Politiet rykket ut til slåsskamp på Klepp

  6. Klar oppfordring fra de voksne: Ta russetiden tilbake!