Frykter samhandlingsreformen blir en ny Nav-skandale

Å overføre 5 milliarder helsekroner fra staten til kommunene for å gjennomføre samhandlingsreformen kan skape kaos for kommunene, frykter Høyre-leder Erna Solberg.