Anke mot Aftenbladet

Påtalemyndigheten har bestemt seg for å anke saken mot Stavanger Aftenblad. Dermed må lagmannsretten ta stilling til om Aftenbladet bør straffes for sitt kjøp av ecstasy-tabletter i sommer.