Stortinget sier nei til åtte grunnlovsforslag

Åtte ulike forslag til endringer av Grunnloven skal mandag opp til behandling i Stortinget. Ingen av dem får flertall.