Krav om 105 millioner etter Notar-kollaps

Foreløpig har kreditorene etter Notar-konkursen kommet med krav om 105 millioner kroner. Det kan bli mer. Men det er trolig svært lite å hente i boet, mener bostyreren.