Norge vil bekjempe kjønnslemlestelse internasjonalt

Innen 2005 skal Norge bruke 20 millioner kroner i året på å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter internasjonalt.