Magnhild fekk napp hos kyrkjeministeren

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ha skattefrådrag for gåver til kyrkja. Kyrkjeminister Valgerd Svarstad Haugland er positiv.