Riksmekleren inn i lønnsoppgjøret

Meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i årets lønnsoppgjør blir ekstra krevende på grunn av koronakrisen, tror riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.h.) og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen på vei inn til et møte med riksmekler Mats Wilhelm Ruland tirsdag.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo og Isabel Bech
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi er inne i en dyp krise, og det gjør at godene som skal fordeles, ofte er magrere. Av den grunn er det mindre handlingsrom enn man har i gode tider. Derfor ser jeg for meg at det blir veldig krevende, sier Ruland til NTB.

Partene møttes hos Riksmekleren tirsdag for å avtale den videre prosessen. Meklingen starter onsdag klokka 10. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

Den økonomiske situasjonen i Norge som følge av koronakrisen gjør meklingen ekstra vanskelig, ifølge Ruland.

– Partene har god tradisjon for å komme til enighet. Vi mener også at det er mulig å finne en løsning, men det er ingen tvil om at det er vanskelig, sier han.

Planen for meklingen er å gå gjennom hvert tema systematisk.

– Vi mekler oss gjennom tema for tema og ser hvilket handlingsrom som er her, og leter etter eventuelle handlingsrom som partene ikke ser selv, sier han.

Forventningsfull

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at de har hatt godt med framdrift under møtet hos Riksmekleren.

– Vi har lagt en plan for det videre arbeidet og er for så vidt enige om hvordan prosessen skal gå videre. Vi skal jobbe hardt for å få tariffoppgjøret i mål på en skikkelig måte, sa han.

Han mener de har god nok tid på seg til å komme i mål innen meklingsfristen går ut.

Ved godt mot

Motparten Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at de starter meklingen ved godt mot.

– Begge parter skal anstrenge seg for å unngå konflikt i situasjonen vi er i nå. Det er alltid skadelig med streik, det er ingen som tjener på det. Det er alltid et alternativ, men frontfaget har tradisjon for å klare å finne løsninger nettopp for å ikke kaste ut industrien i en sånn konflikt, sier han.

Koronapause i forhandlingene

Partene begynte forhandlingene i mars, men de ble satt på pause 13. mars som følge av koronakrisen.

De koronautsatte samtalene om tariffoppgjøret ble gjenopptatt mandag. Men etter bare et par timer valgte Fellesforbundet å avbryte forhandlingene, som dermed går videre til mekling.

Eggum og Lier-Hansen hadde hver med seg en liten delegasjon da de troppet opp hos Riksmekleren klokken 10 tirsdag.

Viktige forhandlinger

I det såkalte frontfaget forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene i andre sektorer. Også Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er beheftet med stor usikkerhet, men hvis det skulle slå til, vil selv et svært moderat lønnsoppgjør kunne gi økt kjøpekraft for arbeidstakerne.

Publisert: