Hele sannheten har vi ikke fått

Skyldspørsmålet i Orderud— saken ble endelig avgjort i går. De fire tiltalte har bare teoretiske muligheter for å få sin sak prøvd på ny. De kan vente seg lange straffer når dommen faller over påske.