Uaktuelt å forberede EU-søknad

Regjeringen vil verken forberede eller sende noen søknad om EU-medlemskap i denne stortingsperioden, selv ikke dersom Island skulle komme til å innlede forhandlinger med EU.