En Dahl blir ny biskop i Tunsberg

Ny biskop i Tunsberg blir Per Arne Dahl eller Laila Riksaasen Dahl, bekrefter statsråd Valgerd Svarstad Haugland (KrF). Laila Riksaasen Dahl er glad for støtten fra Kirkerådet.