Orderud gård reddet

Orderud gård blir ikke lagt ned. En tidligere bonde kommer til å drive gården til ankesaken er behandlet i lagmannsretten, sier en av Per Kristian Orderuds advokater, Jarl Borgvin Dørre.