Middelalderbygninger får penger

Riksantikvaren har fordelt til sammen 5,5 millioner tilmiddelalderbygninger og – ruiner i år. Utstein Kloster får400.00 kroner. Hamar domkirkeruin får mest, 1,5 millioner kronertil sammen.