Mer til helse og forskning i revidert nasjonalbudsjett

100 millioner til universitetene, 30 millioner til Rikshospitalet og 25 millioner til opptreningssentrene. Dette er blant resultatene av finanskomiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett.