Jevn trafikkavvikling i pinsehelga

Avviklingen av pinsetrafikken har inntil mandag ettermiddag gåttgreit. Først mot kvelden regner politiet med økte kødannelser. Deter registrert to dødsulykker i pinsen, ingen i Rogaland.