Rogaland blant verstingene

Statistisk sentralbyrå er ikke i nærheten av å friskmelde norske fylkeskommuner, men regnskapene for 2000 viser tegn til bedring.