Omstridt narkoforslag fra straffelovskommisjonen

Narkotikamisbruk er først og fremst et helseproblem, ikke etstraffejuridisk problem.